Hur gör man för att skaffa ett kollektivavtal?


Kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsplats och ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation. Det är ett avtal som säkerställer att anställd och arbetsgivare vet om sina rättigheter, sina skyldigheter, vilken lön som ska betalas ut, när lön och ersättning betalas ut, vilken pension, vilka semesterbestämmelser och vilka regler som gäller. Det ingår en hel del andra saker i ett kollektivavtal men detta är de väsentliga delarna som alla borde ha koll på. Om man är anställd på en arbetsplats som inte har ett kollektivavtal borde man tänka över sin situation. Det är nämligen farligt att inte ha kollektivavtal, då det inte finns några fasta bestämmelser om dessa saker utan ett.

Kollektivavtal är ett måste för en god arbetsplats

Som chef för ett företag eller en arbetsplats är det av största vikt att man har ett kollektivavtal, både för sin egen och för sina anställdas skull. Det är helt enkelt det rätta att göra, och det som säkerställer att arbetsplatsen är ett bra ställe att jobba på. Så hur går man tillväga om man inte har ett kollektivavtal men vill införskaffa ett?

Så gör man för att skaffa kollektivavtal 

Det första man behöver göra är att kontakta fackförbundet eller arbetsgivarorganisationen som är verksamma inom ens eget yrkesområde. En statlig verksamhet kan skriva ett kollektivavtal med ST Facket, alltså ett St kollektivavtal. Det är, kortfattat, ett kollektivavtal som det facket tagit fram som innehåller alla väsentliga delar som gäller för just den yrkesgruppen. Kollektivavtal ST bestämmer alltså löner, rättigheter, semester, pension och allt annat som man kan tänkas behöva ha – för statliga verksamheter. För andra företag inom andra yrkesgrupper bör man kontakta det fackförbund som, som sagt, är verksamma inom den yrkesgruppen.

De flesta fackförbund och arbetsgivarorganisationer har redan färdiga kollektivavtal som man kan signera tillsammans med dem, men i vissa fall kan de ta fram nya avtal om man av någon anledning behöver ett speciellt avtal. Men generellt sett så kan man få ett färdigt avtal direkt via facket genom att bara kontakta dem. Det är dessutom så man ansluter sitt företag till facket, och så man även kan få en facklig representant hos företaget. Oftast kan representanterna komma till företaget på besök för att ge rådgivning till de anställda eller till cheferna, på dagar som man bokar in en gång om året eller en gång i månaden. Det är hur bra som helst att ha en nära kontakt med facket som företag, då det både ger säkerhet för en själv som chef, och för de som är anställda på företaget. Kontakta ett fackförbund inom rätt yrkesgrupp redan idag för att få rådgivning och för att få hjälp med att teckna ett kollektivavtal.