Trådat nätverk eller wifi – Vad är säkrast?


Trådbundna nätverksanslutningar är det mer robusta och säkra valet för ditt företag. De flesta företag använder idag fast installation nätverk, och gå genom it-support så intallationen blir korrekt gjord där alla datorer är anslutna till varandra via kablar för ett jämnt och kontinuerligt dataflöde. Även om trådlös teknik har sina fördelar, som att ansluta flera användare som kan röra sig fritt i lokalerna, finns det vissa nackdelar som gör trådbundna nätverkslösningar till ett bättre val om du vill att ditt nätverk ska fungera kontinuerligt utan avbrott.

Trådlösa nätverk har en större chans att bli utsatta för intrång då signalerna ligger fritt i luften. För gemene man är det väldigt svårt att ta sig in i ett trådlöst nätverk utan att ha de rätta inloggningsuppgifterna, men för en välutbildad it expert krävs det oftast bara några verktyg, lite kreativt tänkande och de rätta kunskaperna så är de förbi brandväggarna som skyddar nätverket och har sen tillgång till all din information som bankuppgifter, bilder eller dokument.

Tänk på att installera ditt trådlösa nätverk på rätt sätt och dra nätverkskabel i hus mellan accesspunkterna på ditt wifi för att minska att signalerna skickas i onödan, en övervakningskamera utomhus behöver ha bra latency för att svara snabbt.. En bra brandvägg är ett måste men det bästa sättet att skydda sig är långa lösenord. När man väljer ett lösenord så tänk på att ta ett lösenord som är långt upp till sexton stycken tecken och se till att blanda bokstäver, siffror specialtecken med varandra. Välj aldrig ett lösenord som är kopplat till dig på nått sätt så som dina barns namn, ditt födelsedatum eller namnet på katt.

Vill man inte behöva tänka på att få sitt nätverk hackat så dra nätverkskabel, Det försvårar processen för den som vill komma åt din information avsevärt och ofta ger sig inte hackare på sådana nätverk då det finns gott om oskyddade nätverk att ta sig in i. Behöver du hjälp med supporten kan det vara en god ide att söka sig till en unifi support som kan sin sak, då blir arbetet enklare.